Lerdue pokalskydning 2023.

Lørdag d. 10 juni afholder Vestenskov-Kappel vores årlige pokalskydning på Gerrringe skydebane.
Skydningen starter kl 9:00 og slutter kl 13, hvorefter der vil være præmieoverrækkelse.
Der skydes i Mesterrække, A-række og B-række. Første serie tæller til pokalen. efterfølgende serier tæller kun til præmierækken.
  Der kan købes øl, vand, mad, kaffe og patroner på banen.
Håber at se rigtig mange af jer derude til en hyggelig dag. Denne dag skal ikke tages som en konkurence, men bare som en hyggedag.
Alle kan deltage, men det er selvfølgelig kun medlemmer der kan vinde pokalen..

______________________________________________________________________________________

Tur til Lejbølle Hjorteskydebanen.

Vores årlige tur til Lejbølle Hjortebane, Søndag d. 3 septemper.
Hvor vi har muligheden for at træne på løbende mål.
Vi skyder både på løbende elg/hjort på 100m og vildsvin på 50m afstand.
  Vi mødes på p-pladsen i Tårs færgehavn kl 6:45. Hvor vi få del os op i bilerne.
Ved ankomst på Hjortebanen er der rundstykker og kaffe klar til os.
Kl  9:00 løber Elgen / hjorten ud af stalden og skydningen er i gang. Vi har banen til kl 14:00.

Pris 250 kr, som indkluderer Skydning, ( indskydning, elg/hjort/svin ) rundstykker og kaffe. ( kaffe hele dagen )

Færgebillet og brændstof afregner man i hver enkelt bil. 

Tilmelding er nødvendig.klik her https://event.it/vkj/tgmw72
______________________________________________________________________________________

Kursus i Vildtsygdomme og hygiejne.

Målgruppe: Jægere, der ønsker at sælge vildt i større mængder til Vildthåndteringsvirksomhed, eller vil på jagt i udlandet bl.a. Tyskland.

Deltagerantal: max. 25 deltagere

Pris: kr 700,00. ( + gebyr ) Inkl. Sandwich, øl/vand og kaffe, kursus, undervisningsmateriale samt kursusbevis på dansk, tysk og engelsk. Husk Jagttegn - nr skal bruges til kursusbeviset. Evt. medlemsnr af Danmarks Jægerforbund bruges registrering i medlemsregisteret.

Dato og sted: Den 5 septemper 2023 fra kl. 17.45 til 22.00 i Vestenskov- Kappel Jagtforenings Klublokale, Vestenskovvej 51, 4900 Nakskov.

Tilmelding er nødvendig.klik her https://event.it/vkj/u1kk3h
Link findes også på www.vkj.dk og på vores Facebook side.

Spørgsmål: til Peter Frederiksen tlf. 22596222 eller mail Pedefr@gmail.com tilmelding er efter først til mølle princippet, da der max. er 25 pladser.

Formål: Kurset opfylder lovkravet i EU forordning 853/2004, og giver autorisation til videresalg af større vildtmængder til vildthåndterings- virksomheder. Efter kurset skal kursisterne have kendskab til følgende områder.

- Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd
- Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdom, miljø- forurening eller andre faktorer, der kan påvirke menneskers sund- hed, hvis vildtet spises.
- Hygiejnebestemmelser og korrekt metoder til håndtering og ud- tagning af organer m.v., efter aflivning af vildtlevende vildt.
-Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folke- sundhed og hygiejne i forbindelse med afsætning af levende vildt.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________