Indkaldelse til årsmøde i Jægerråd Lolland.

Der afholdes årsmøde i Jægerrådet den 25. januar 2018 kl. 19.00 i Højreby Hallens Cafeteria.
Alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund er velkomne, der vil blive serveret 1 øl/vand og kaffe.

Det er meget vigtigt at deltage på mødet, da en eventuel ny struktur i Jægerforbundet vil blive fremlagt og hvor medlemmerne har mulighed for at komme med deres ideer til en evt. ny struktur " skal jægerrådet nedlægges skal kredsene gøres større eller mindre skal alle medlemmer have adgang til kredsmøderne skal valg til bestyrelsen foregå som urafstemning", og meget mere.

Vort hovedbestyrelsesmedlem Stig Egede Hansen kommer og styrer os igennem hele den proces.

VILDT PÅ BORDET


Chr. Clausen er nu valgt som formand for ovennævnte projekt, og han kommer og kort fortæller om projektet, hvor mange jægere og foreninger frivilligt kan blive ind voldværet.

_______________________________________________________________________________________________________

Ordinær generalforsamling 2018.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Vestenskov-Kappel Jagtforening Tirsdag d. 27 februar 2018 kl 18.00 i Klublokalet, Vestenskovvej 51. 4900 Nakskov.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Husk indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Efterfølgende er foreningen vært ved et måltid mad.


_______________________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________________