Generalforsamling 2019.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Vestenskov-Kappel Jagtforening Tirsdag d. 26 februar 2019 kl 18.00 i Klublokalet, Vestenskovvej 51. 4900 Nakskov.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Husk indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Efterfølgende er foreningen vært ved et måltid mad.

______________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________