Jubilæum i Vestenskov-Kappel Jagtforening 24-03-2014

80 år

Den 21-03-2014 afholdt Vestenskov-Kappel Jagtforening reception i anledning af 80 års jubilæum i klubhuset på Vestenskov skole.
Der var mødt 25 personer op og foreningen gav lidt godt til maven og ganen.
Der blev også i forbindelse med jubilæet udnævnt 2 æresmedlemmer.
Hæderen gik til Jørgen Madsen, der har haft bestyrelsesposter siden 1983 og været formand fra 2001 til 2012. Jørgen har desuden i årenes løb været medlem af de fleste udvalg.
Leif Mortensen fik ligeledes tildelt æren for sit store arbejde i foreningen. Bl.a. arbejdet med overtagelse af skydebanen på Sølvbjerghøj. ligesom han har været dirigent ved de sidste 30 generalforsamlinger.
Leif Mortensen og Jørgen Madsen fik begge overrakt nål og diplom fra Jægerforbundet af foreningens formand Peter Frederiksen.